Dotace na zemědělství

Ministerstvo zemědělství ustanovilo několik dotačních programů, které jsou určeny především pro zemědělské podnikatele (konkrétní info o dotacích pro začínající zemědělce zde) podle zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství.

Dotace na zemědělství se dělí do čtyř dotačních programů – zemědělská výroba, mladí začínající zemědělci, diverzifikace, zemědělsko-potravinářské odvětví.

  1. Zemědělská výroba: Tento program je určen pro zemědělské podnikatele ale i pro mladé začínající zemědělce, kteří chtějí získat peníze na stavbu a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (dotace na sklady, stáje, haly, seníky, jímky, sila atd.). Výše dotace se pohybuje od 40% – 60% z celkových výdajů.
  2. Mladí začínající zemědělci: Dotace nabízí peníze pro mladé začínající zemědělce na zahájení zemědělské činnosti (dotace na techniku, technologie, stavby, nákup půdy atd.). Program  je určen pro osoby starší 18 let a mladší 40 let. Výše dotace je cca 1100 000 Kč (asi 40 000 EUR). Dotace se vyplácí ve dvou splátkách – první splátka je maximálně 500 000 Kč (po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody), druhá splátka je asi 600 000 Kč (maximálně však dopočet do částky 40 000 EUR).
  3. Diverzifikace: Tento program je určen zemědělcům k rozvoji v nezemědělských činnostech (dílny – opravárny, zpracování dřeva atd.). Dotace je určena pro zemědělce, kteří podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky. Výše dotace je až 60% z celkových nákladů. Projekt žadatele musí být realizován na území obce do 2000 obyvatel a maximální výše investice musí být 15 milionů Kč.
  4. Zemědělsko-potravinářské odvětví: Dotace jsou vymezeny na inovace a modernizace technologií a staveb (dotace na výrobní linky, vinařské technologie, sušárny, balení výrobků a další.) O tuto dotaci mohou zažádat i nezemědělští podnikatelé. Maximální výše dotace je 50% z celkových uznaných výdajů. Žadatel o dotaci musí být výrobcem potravin pro lidskou spotřebu nebo výrobcem krmiv. Dále by měl splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku. Maximální výše investice je 30 mil. Kč. na jeden projekt.

Jak zažádat o dotaci?

Pokud chcete získat dotaci a ušetřit tak spoustu peněz, musíte nejdříve vyplnit elektronický formulář. K formuláři pošlete jako přílohu dokumenty, které jsou zadané od Ministerstva zemědělství. Pokud bude váš dotační plán schválen, peníze vám přijdou na váš bankovní účet během několika týdnů.

Další info: http://financechytre.cz/evropske-dotace-pro-podnikatele/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *